Odborník | Zdravotník

Aktivity hlavní sestry

Kategorie

Pracovní skupina pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR

30.01.2019

Dne 30. 01. 2019 se uskutečnilo 4. jednání pracovní skupiny pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR.

Celý článek

Konference na téma: Role výživy a nutričních terapeutů v našem systému zdravotní péče

29.01.2019

Dne 28. 1. 2019 uspořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky za spolupráce Sekce nutričních terapeutů, České asociace sester konferenci na téma: Role výživy a nutričních terapeutů v našem systému zdravotní péče.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Posílení kompetencí všeobecných sester v domácí zdravotní péči ve vztahu ke vzdělávacím programům

29.01.2019

Dne 25. 1. 219 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA v NCO NZO Brno konal Kulatý stůl na téma: „Posílení kompetencí všeobecných sester v domácí zdravotní péči ve vztahu ke vzdělávacím programům“.

Celý článek

Pracovní skupina k problematice vzdělávání porodních asistentek

23.01.2019

Dne 22. 1. 2019 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnilo jednání Pracovní skupiny k problematice vzdělávání porodních asistentek.

Celý článek

Mezirezortní komise zdravotnického školství

18.01.2019

Ve čtvrtek dne 17. 1. 2019 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA, uskutečnilo jednání mezirezortní komise zdravotnického školství.

Celý článek

Odborný seminář Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky, konaný dne 16. 1. 2019, na téma: Nedostatek zdravotnického personálu – příčiny, aktuální stav, možná řešení

18.01.2019

Dne 16. 1. 2019 se konal odborný seminář Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky na téma: Nedostatek zdravotnického personálu – příčiny, aktuální stav, možná řešení.

Celý článek

Mezinárodní odborná konference 9. ročník Spiritualita v bibliografické péči pořádaná Erwin Böhm Institut

13.12.2018

V pondělí dne 10. 12. 2018 se konala Mezinárodní odborná konference 9. ročník Spiritualita v bibliografické péči pořádaná Erwin Böhm Institut.

Celý článek

Společenský večer pro nelékařské zdravotnické pracovníky

20.11.2018

Ošetřovatelstvi.info uspořádalo v pondělí 19. listopadu 2018 společenský večer pro nelékařské zdravotnické pracovníky spojený s neformální besedou s panem ministrem Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem v divadle Na Prádle.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

19.11.2018

Již 6. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice (ČR) se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil dne 15. listopadu 2018.

Celý článek

Konference „Nurses and midwives making an impact: Health 2020 and the SDGs”

19.11.2018

Ve dnech 3. a 4. 10. 2018 se konala v Aténách konference „Nurses and midwives making an impact: Health 2020 and the SDGs”.

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa