Odborník | Zdravotník

Aktivity hlavní sestry

Kategorie

12. května - Mezinárodní den sester

15.05.2020

Hlavní sestra ČR společně s ministrem zdravotnictví a ředitelem české Kanceláře WHO zatleskala všem sestrám a dalším zdravotníkům, aby tak vyjádřila vděk za jejich práci.

Celý článek

Workshop “EU minimum harmonised training for general care nurses – time for an update?“

05.12.2019

Dne 12. 11. 2019 se v Bruselu konal Workshop “EU minimum harmonised training for general care nurses – time for an update?”

Celý článek

Mezinárodní konference na téma „Vzdělávání sester 30 let poté“ na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

05.12.2019

Dne 29.11.2019 uspořádala 3. LF UK mezinárodní konferenci na téma „Vzdělávání sester 30 let poté“.

Celý článek

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

05.12.2019

Již 7. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil dne 21. listopadu 2019.

Celý článek

Kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí všeobecných sester a dětských sester v domácí péči

15.11.2019

V pondělí dne 11.11. 2019 uspořádalo Ministerstvo zdravotnictví ČR kulatý stůl na téma Zvyšování kompetencí všeobecných sester a dětských sester v domácí péči.

Celý článek

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) dne 19. 11. 2019

26.11.2019

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje zápis a prezentace z porady managementu NLZP, která se konala dne 19. 11. 2019 v Kongresovém centru IKEM, Praha 4.

Celý článek

Konferenci na téma Setkávání generací (vztahy na pracovišti i mimo něj)

22.11.2019

Ve čtvrtek dne 14.11.2019 uspořádalo Prezidium České asociace sester konferenci na téma Setkávání generací (vztahy na pracovišti i mimo něj).

Celý článek

Odborná konference ředitelů zdravotnických škol v Ostravě s mezinárodní účastí

11.11.2019

Ve dnech 4. – 6.11.2019 se pod záštitou hejtmana moravskoslezského kraje pro školství, mládež a sport konala odborná konference ředitelů zdravotnických škol.

Celý článek

Jihočeská sestřička 2019

17.10.2019

V sobotu dne 12. 10. 2019 se za účasti hlavní sestry České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA konal již pátý ročník soutěže Jihočeská sestřička 2019.

Celý článek

Batist NEJ sestřička 2019

11.10.2019

V sobotu dne 5. 10. 2019 se konal v Městském Divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě již XI. ročník Batist NEJ sestřička.

Celý článek

1 2 3 4 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa