Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Akreditační komise

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje akreditační komisi jako svůj poradní orgán k posouzení žádostí, k posouzení odejmutí akreditace a k odbornému hodnocení žádosti o dotaci na rezidenční místo.

Stálými členy akreditační komise jsou jmenováni nejméně

  • 2 zástupci ministerstva;
  • 2 zástupci pověřené organizace;
  • 2. zástupci organizace zaměstnavatelů;
  • 1 zástupce každého zdravotnického povolání, které lze vykonávat bez odborného dohledu, a to na návrh profesního sdružení, které sdružuje nejvíce fyzických osob vykonávajících takové zdravotnické povolání;
  • 1 zástupce resortu, jehož poskytovatele zdravotních služeb se akreditační řízení týká.

Dalšími členy akreditační komise jsou odborníci příslušného specializačního oboru, kterého se týká akreditační řízení, a to minimálně 1 zástupce na návrh příslušného profesního sdružení.

Statut a jednací řád akreditační komise pro nelékařská zdravotnická povolání spolu s přehledem stálých členů akreditační komise je k dispozici v níže uvedených přílohách.

 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AKREDITAČNÍ KOMISE 2018

Žádosti o udělení/prodloužení akreditace se předkládá jeden měsíc před zasedáním akreditační komise, podrobnosti viz níže. V termínech uvedený v tabulce musí být žádosti doručeny na podatelnu Ministerstva zdravotnictví.

Doporučená doba pro podávání žádostí o prodloužení akreditace je min. 6 měsíců před ukončenou dobou platnosti akreditace.

V případě nedodržení termínu odevzdání žádostí, viz. níže, budou žádosti předány do nadcházející akreditační komise!

 

Zasedání akreditační komise 7. 2. 2018

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise je

2. 1. 2018

Zasedání akreditační komise 4. 4. 2018

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise je

1. 3. 2018

Zasedání akreditační komise 6. 6. 2018

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise je

2. 5. 2018

Zasedání akreditační komise 3. 10. 2018

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise je

3. 9. 2018

Zasedání akreditační komise 5. 12. 2018

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise je

1. 11. 2018

 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AKREDITAČNÍ KOMISE 2019

Zasedání akreditační komise 6. 2. 2019

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise

2. 1. 2019

Zasedání akreditační komise 3. 4. 2019

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise

1. 3. 2019

Zasedání akreditační komise 5. 6. 2019

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise

2. 5. 2019

Zasedání akreditační komise 2. 10. 2019

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise

2. 9. 2019

Zasedání akreditační komise 4. 12. 2019

Termín odevzdání žádosti do akreditační komise

1. 11. 2019

 
Kontaktní osoby za Ministerstvo zdravotnictví jsou tajemnice akreditační komise:

Ing. Lenka Čermáková

tel.: 224 972 380, e-mail: Lenka.Cermakova@mzcr.cz

Mgr. Petra Roušalová

tel.: 224 972 553, e-mail: Petra.Rousalova@mzcr.cz

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.03.2014

Poslední úprava: 19.09.2018, 11:27