Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Akreditace

Co je to akreditace?

28.01.2008

Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, se udělením akreditace získává oprávnění

Celý článek

Jak lze získat akreditaci?

28.01.2008

Písemnou žádost o udělení nebo prodloužení akreditace předkládá ministerstvu zdravotnické zařízení nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která chce poskytovat specializační vzdělávání, doplňující odbornou praxi nebo certifikovaný kurz.

Celý článek

Co je nutné doložit?

05.06.2007

Formuláře a doklady nutné k udělení/prodloužení akreditace pro zdravotnická zařízení, právnické a fyzické osoby

Celý článek

Metodický návod k postupu při podávání žádostí o udělení akreditace k uskutečňování ucelené části vzdělávacího programu

12.01.2011

Metodický návod, kterým se stanoví podmínky udělení akreditace k uskutečňování ucelené části vzdělávacího programu – teoretická část (kurzy, semináře) pro obory specializačního vzdělávání a certifikované kurzy (dále jen „nástavbové obory“)

Celý článek

O ministerstvu

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa