Odborník | Zdravotník

2017

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Specializační vzdělávání – atestační zkoušky pro rok 2017

11.01.2017

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. (dále jen „vyhláška č. 367/2015 Sb.“)

Celý článek

Metodika AZN 2017, výkaz a žádost

13.05.2017

Metodika Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky a za zkoušky, kterými se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen „zkoušky k vydání osvědčení) podle zákona č. 96/2004

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa