Odborník | Zdravotník

Zpráva o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2017


Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje zprávu o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2017 vypracovanou v souladu se zněním Přílohy 1, bod 5.3.5. a Přílohy 7 vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 03.09.2018

Poslední úprava: 03.09.2018, 16:04