Odborník | Zdravotník

Zasedání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví

 

V úterý 11. června se za účasti Mgr. Alice Strnadové, MBA, ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestry ČR, uskutečnilo již 9. zasedání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví. Na program zasedání byl přijat návrh bodu k projednání týkající se iniciativy poslankyně Věry Procházkové (ANO) k možnosti uzákonění eutanázie. Rada k tématu eutanázie a hospicům odkazuje na své stanovisko vydané již dne 29. května 2018 a zveřejněné na webu MZ, portálu poradních orgánů, link https://ppo.mzcr.cz/ Na zasedání byly mimo jiné dále projednávány úkoly z předchozího zasedání, zejména dokončení seznamu nemocničních kaplanů pro jeho zveřejnění na webu MZ - portálu poradních orgánů. Následující zasedání Rady bylo naplánováno na 24. září 2019.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 13.06.2019

Poslední úprava: 14.06.2019, 13:06