Odborník | Zdravotník

Žádosti o poskytnutí dotace vyloučené pro formální nedostatky


Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Ministerstvo zdravotnictví posoudilo podané žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa ve věci dodržení stanovených formálních náležitostí. Přehled vyloučených žádostí je uveřejněn v jednotlivých přílohách dle oborů. Proti vyloučení žádosti lze do 5 dnů od zveřejnění na adresu ministerstva podat námitku. Žádosti, které splnily formální náležitosti (nebyly vyřazeny), budou postoupeny k odbornému hodnocení akreditační komise.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 17.03.2020

Poslední úprava: 17.03.2020, 11:55