Odborník | Zdravotník

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa“.

Příjemce dotace o této skutečnosti uvědomí Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím administrátora, kterým je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly.

Ministerstvo zdravotnictví posoudí změny a vydá stanovisko formou změnového Rozhodnutí nebo Stanoviska MZ ČR k Žádosti o změnu.

Dále upozorňujeme, že vzhledem k úpravě formuláře dotačního Rozhodnutí, po nahlášení změny statutárního zástupce s platností od 1. 8. 2015 nebude vydáváno změnové Rozhodnutí. Povinnost hlásit změnu statutárního zástupce příjemce dotace zůstává i nadále.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.11.2015

Poslední úprava: 09.11.2015, 13:07