Odborník | Zdravotník

Vzory žádostí

 

Od 1.10.2010 je možné podávat žádosti také přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (dále jen „EZP“). Bližší informace naleznete ZDE. Vzory jednotlivých žádostí naleznete na konci této stránky, příp. z odkazu na aplikaci EZP (EZP - přehled všech žádostí).
 
Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP:
  1. vyplnit žádost v aplikace a uložit ji
  2. stáhnout žádost pro tisk
  3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
  4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost
  5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu uvedenou na žádosti
Manuál (uživatelskou příručku) k aplikace EZP je možné stáhnout ve formátu *.PDF zde.
 
 
ŽÁDOST dle ČL II. je určena pro všechny:             žádost (doc)                    žádost (pdf)
LÉKAŘE, kteří:
  1. získali diplom Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v nástavbovém oboru urgentní medicína před 2. dubnem 2004,
  2. získali podle dřívějších právních předpisů specializaci 1. stupně v základních oborech specializačního vzdělávání a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. k 29.11.2011 nejméně 5 z posledních 7 let vykonávali pod odborným dohledem zdravotnické povolání lékaře v oboru posudkové lékařství v rozsahu alespoň poloviny stanovené pracovní doby,
  3. získali podle dřívějších právních předpisů specializaci 1. stupně v základních oborech specializačního vzdělávání a kteří do 17. dubna 2004 získali osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe v jiném specializačním oboru a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. k 29.11.2011 nejméně 12 z posledních 15 let vykonávali zdravotnické povolání lékaře v tomto jiném specializačním oboru v rozsahu alespoň poloviny stanovené pracovní doby.
ZUBNÍ LÉKAŘE, kteří:
před 1. červencem 2004 získali specializaci II. stupně v základním oboru stomatologie podle dřívějších právních předpisů a ke dni účinnosti tohoto zákona, tj. k 29.11.2011 vykonávají povolání zubního lékaře na pracovišti kliniky fakultní nemocnice v České republice.
 
Žádost dle § 7                Žádost § 7 - EZP
je pro všechny ZUBNÍ LÉKAŘE, kteří získali základní lékařské vzdělání v oboru stomatologie nebo zubní lékařství v České republice.
 
Žádost dle § 11 odst. 1 písm. b)                   Žádost § 11 - EZP
je pro všechny FARMACEUTY, kteří získali specializovanou způsobilost absolvováním doplňující odborné praxe podle vzdělávacího programu v akreditovaném zařízení.
 
je pro všechny FARMACEUTY, kteří získali specializaci I., popř. II. stupně v České republice v některém z oborů uvedených v uvedeném ustanovení zákona č. 95/2004 Sb.

Žádost podle § 44
je pro všechny LÉKAŘE a ZUBNÍ LÉKAŘE, kteří vykonali atestační zkoušku v České republice v některém ze specializačních oborů podle dříve platných právních předpisů.
Tabulky přehledu praxe a tabulky přehledu výkonů slouží pouze jako dodatky ke specializačnímu indexu a logbooku.
 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 22.02.2008

Poslední úprava: 24.05.2018, 10:52