Odborník | Zdravotník

Vzor návrhu registračního listu zdravotního výkonu

Návrh nového zdravotního výkonu, změnu stávajícího zdravotního výkonu, popř. zrušení zdravotního výkonu se podává prostřednictvím elektronické aplikace Databáze zdravoních výkonů, kterou naleznete zde: https://szv.mzcr.cz/

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 12.01.2016

Poslední úprava: 22.11.2018, 10:08