Odborník | Zdravotník

Vzdělávací akce NCO NZO v Brně - Efektivní vedení ošetřovatelské dokumentace v praxi

 

NCO NZO Brno pořádá ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví v  pondělí dne 29. dubna 2019 od 8.45 hodin v přednáškovém sále Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, vzdělávací akci s názvem

 

Efektivní vedení ošetřovatelské dokumentace v praxi

 

Přednášející: JUDr. Radek POLICAR, náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR; Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání VFN Praha; Mgr. Marie Fryaufová, ředitelka ošetřovatelské péče KN Liberec, a.s. a další.  

Odkaz na přihlášení: https://www.nconzo.cz/cs/aktualne-04

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.03.2019

Poslední úprava: 14.03.2019, 15:17