Odborník | Zdravotník

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejnění vyřazených žádostí pro formální nedostatky RM 2012

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky. Námitky byly předloženy v termínu s opravou či doplněním chybějících náležitostí:
 
  • Doložena kopie Rozhodnutí o akreditaci
  • Doložen opravený finanční plán
  • Dodáno podepsané prohlášení o zpracování projektu
  • Zasláno úplné CD – všechny požadované doklady
 

V příloze jsou tabulky se seznamem žádostí (projekt č. 2 a 3), které nevyhověly některým formálním náležitostem a následně zaslané a vypořádané námitky.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 02.05.2012

Poslední úprava: 03.05.2012, 12:06