Odborník | Zdravotník

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2017


Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Námitky byly předloženy v řádném termínu s opravou či doplněním chybějících náležitostí.

V příloze jsou tabulky se seznamem žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti. Tabulky jsou doplněny o následně zaslané a vypořádané námitky.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.04.2017

Poslední úprava: 27.04.2017, 13:46