Odborník | Zdravotník

Vyhláška č. 353/2017 Sb. a č. 354/2017 Sb.

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 06.12.2017

Poslední úprava: 26.03.2018, 9:53