Odborník | Zdravotník

Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místa pro rok 2016 pro náhradníky schválené poradou vedení dne 8.11.2016

V červenci tohoto roku vedení Ministerstva zdravotnictví rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2016 na celou dobu specializačního vzdělávání v jednotlivých oborech. Vybraní poskytovatelé zdravotních služeb byli zveřejněni na WEBu Ministerstva zdravotnictví dne 29.7.2016.

Ministerstvo zdravotnictví dne 8. 11. tohoto roku rozhodlo o využití neobsazených rezidenčních míst. Jedná se o 5 míst v oboru intenzivní péče, 4 místa v oboru intenzivní péče v pediatrii, 2 místa v oboru ošetřovatelská péče v pediatrii,  1  místo v oboru aplikovaná fyzioterapie

Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení výběrového řízení náhradníky.

Jednotlivý poskytovatelé zdravotních služeb, která oznámili  výběrové řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají v tabulce doplněny následující informace:

 

-      počet přiznaných rezidenčních míst

-      kraj

-      termín vyhlášení výběrového řízení

-      termín pro podání přihlášek

-      odkaz na webové stránky.

 

Poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, informovat o průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a o základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech) nejpozději do 3 dnů po vyhlášení výběrového řízení Ministerstvo zdravotnictví o této skutečnosti.

Výběr účastníka specializačního vzdělávání na přidělené rezidenční místo provede poskytovatel zdravotních služeb do 30.11. 2016. Finanční a vzdělávací plány vybraného rezidenta předloží nejpozději do 15. 12. 2016.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 15.11.2016

Poslední úprava: 15.11.2016, 12:57