Odborník | Zdravotník

Věstník 4/2001

Metodická opatření

4. Standard substituční léčby

5.Nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení

Zprávy a sdělení

1. Oznámení o ukončení činnosti a o zřízení národních referenčních laboratoří

2.Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.09.2001

Poslední úprava: 14.03.2008, 1:20