Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Uznávání kvalifikací

Uznávání kvalifikací pro státní příslušníky České republiky a cizí státní příslušníky, kteří vystudovali v jiném než členském státě EU, státě Dohody o Evropském hospodářském společenství nebo ve Švýcarské konfederaci.


 

Od 1.10.2010 bude možné podávat žádosti také přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (dále jen „EZP“). Bližší informace naleznete ZDE. Vzory jednotlivých žádostí naleznete na konci této stránky, příp. z odkazu na aplikaci EZP (EZP - přehled všech žádostí).

Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP:
1. vyplnit žádost v aplikace a uložit ji

2. stáhnout žádost pro tisk

3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat

4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost

5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu uvedenou na žádosti

Manuál (uživatelskou příručku) k aplikace EZP je možné stáhnout ve formátu *.PDF na tomto odkazu.

 


 

Žádost podle § 34 se týká státních příslušníků České republiky a cizích státních příslušníků, kteří získali odbornou způsobilost ve státě mimo Evropskou unii. Odborná způsobilost se uznává na základě vykonané aprobační zkoušky, po prokázání zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti a po ověření schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nutném k výkonu zdravotnického povolání (ověřuje se v průběhu vykonání aprobační zkoušky).

Žádost § 34 v českém jazyce – EZP a Žádost § 34 v anglickém jazyce - EZP

Žádost podle § 35 se týká absolventů zdravotnických studijních programů uskutečňovaných vysokými školami v České republice v jiném vyučovacím jazyku než českém. Tito absolventi mohou na území České republiky vykonávat povolání po ověření schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytném k výkonu zdravotnického povolání. Ověření schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce provádí ministerstvo. Toto se nevyžaduje u studentů, kteří získali předcházející vzdělání v českém nebo slovenské jazyce.

Žádost § 35 – EZP

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.02.2008

Poslední úprava: 23.08.2012, 15:20