Odborník | Zdravotník

Typ služby a hlavní funkce služby

    Typ služby Funkce služby
    Kód   Název typu Preventivní Léčebná Rehab. Ošetřov. Paliativní Lékárenská Konzultační Ostatní
Forma služby kolektivní 1.1. Epidemiologie x              
1.2. Hygienické služby x              
1.3. Služby pracovní zdravotní péče x              
1.9. Ostatní služby veřejného zdraví               x
ambulantní 2.1. Služby primární péče x x            
2.2. Služby specializované ambulantní péče x x            
2.3. Služby ambulantní rehabilitační péče     x          
2.4. Služby stomatologické péče x x            
2.5. Služby laboratorního a zobrazovacího komplementu               x
2.6. Záchranná služba               x
2.7. Doprava               x
2.8. Příprava, výdej a prodej léků a léčebných prostředků           x    
2.9. Posudkové zdravotní služby               x
2.10. Ostatní služby ambulantní péče       x x     x
jednodenní 3.1. Jednodenní léčebná péče   x            
3.9. Ostatní služby jednodenní péče     x x  x     x
hospitalizační 4.1. Porodnictví   x            
4.2. Péče o novorozence   x            
4.3. Akutní hospitalizační péče   x            
4.4. Psychiatrická péče   x x x        
4.5. Rehabilitační péče     x          
4.6. Dlouhodobá ošetřovatelská péče       x        
4.7. Paliativní péče         x      
4.9. Ostatní hospitalizační péče               x
domácí 5.1. Návštěvní služba   x            
5.2. Domácí rehabiliatční a ošetřovatelská péče     x x        
5.3. Domácí paliativní péče         x      
5.9. Ostatní služby domácí péče               x
nerozlišená 6.1. Konzultační zdravotní služby             x  

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 19.11.2008

Poslední úprava: 19.11.2008, 17:45