Odborník | Zdravotník

Tiskopisy formulářů podle zákona o návykových látkách (vyhláška č. 53/2014 Sb.)

Tiskopis 1 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami a přípravky;
samostatná vnitřní strana žádosti
 

Tiskopis 2 - ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami a přípravky (pouze změna odpovědné osoby)

Tiskopis 3 - ŽÁDOST O ZRUŠENÍ POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami a přípravky

Tiskopis 4 - ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími;
samostatná vnitřní strana žádosti
 

Tiskopis 5 - ŽÁDOST O ZMĚNU ÚDAJŮ UVEDENÝCH V ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími

Tiskopis 6 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K DOVOZU návykových látek a přípravků

Tiskopis 7 - ODHAD DOVOZU / DODATEK K ODHADU DOVOZU návykových látek a přípravků;
samostatná vnitřní strana odhadu
 

Tiskopis 8 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU návykových látek a přípravků

Tiskopis 9 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU MAKOVINY

Tiskopis 10 - ODHAD VÝROBY / DODATEK K ODHADU VÝROBY návykových látek a přípravků;
samostatná vnitřní strana odhadu
 
Tiskopis 11 - MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném DOVOZU návykových látek a přípravků;
samostatná vnitřní strana hlášení
 
Tiskopis 12 - MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném VÝVOZU návykových látek a přípravků;
samostatná vnitřní strana hlášení
 

Tiskopis 13 - ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném DOVOZU makoviny

Tiskopis 14 - ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném VÝVOZU makoviny

Tiskopis 15 - ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob - SOUHRN

Tiskopis 16 - ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob - Příloha SOUHRNU č. I PŘÍJEM OD DODAVATELŮ V TUZEMSKU

Tiskopis 17 - ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob - Příloha SOUHRNU č. II VÝDEJ ODBĚRATELŮM V TUZEMSKU (mimo lékáren)

Tiskopis 18 - ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob - Příloha SOUHRNU č. III DETAIL VÝROBY

Tiskopis 19 - ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob - Příloha SOUHRNU č. IV VÝDEJ VLASTNÍMU PODNIKU

Tiskopis 20 - ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob - Příloha SOUHRNU č. V DETAIL STAVŮ ZÁSOB

Tiskopis 21 - ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob - Příloha SOUHRNU č. VI ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ A PŘEBYTEČNÝCH A NEPOUŽITELNÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

Tiskopis 22 - ODHAD PĚSTOVÁNÍ/ DODATEK K ODHADU PĚSTOVÁNÍ konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti

Tiskopis 23 - ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti - SOUHRN

Tiskopis 24 - ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti - Příloha SOUHRNU č. I PŘÍJEM OD DODAVATELŮ

Tiskopis 25 - ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti - Příloha SOUHRNU č. II DETAIL PĚSTOVÁNÍ

Tiskopis 26 - ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti - Příloha SOUHRNU č. III VÝDEJ ODBĚRATELŮM

Tiskopis 27 - ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti - Příloha SOUHRNU č. IV DETAIL ZPRACOVÁNÍ

Tiskopis 28 - ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti - Příloha SOUHRNU č. V DETAIL ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Tiskopis 29 - OSETÉ PLOCHY A JEJICH ODHAD pěstování máku setého a konopí

Tiskopis 30 - ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování máku setého a konopí

Tiskopis 31 - OZNÁMENÍ O USTANOVENÍ DO FUNKCE ZÁSTUPCE ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tiskopis 32 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K DOVOZU MAKOVINY

Tiskopis 33 - USTANOVENÍ DO FUNKCE ODPOVĚDNÉ OSOBY

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 15.04.2014

Poslední úprava: 13.06.2014, 10:30