Odborník | Zdravotník

Termíny konání atestačních zkoušek v roce 2018

Atestační zkoušky


Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje dle ustanovení § 5 odst. 3 vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění pozdějších předpisů způsobem umožňujícím dálkový přístup termíny konání atestačních zkoušek a aktuální seznam zkušebních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce v jednotlivých oborech.

V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších právních předpisů Ministerstvo zdravotnictví taktéž vždy do 1. prosince zveřejní na svých internetových stránkách seznam jmenovaných členů atestačních komisí pro následující kalendářní rok. Ministerstvo zdravotnictví si v této souvislosti dovoluje upozornit, že přiložený seznam členů oborových atestačních komisí platný pro rok 2018 bude v případě farmaceutických oborů v nejbližších dnech doplněn.

Ministerstvo vždy do 31. prosince zveřejní na svých internetových stránkách termíny atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok.

Bližší informace týkající se základního oboru specializačního vzdělávání všeobecné praktické lékařství, základních farmaceutických oborů a certifikovaných kurzů naleznete na internetových stránkách IPVZ.

 

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 25.01.2017

Poslední úprava: 10.12.2018, 17:10