Odborník | Zdravotník

STOP dekubitům

 

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel - EPUAP), který se zaměřuje na prevenci a léčbu dekubitů v zemích Evropy, organizuje osvětovou kampaň Stop dekubitům. Tato kampaň si klade za cíl edukovat zdravotníky v moderních přístupech k prevenci a léčbě dekubitů a zároveň zvýšit povědomí laické veřejnosti o tomto problému. 21. listopad byl pro rok 2013 vyhlášen dnem dekubitů.

 

Webová stránka EPUAPu obsahuje kromě jiného i moderní postupy v prevenci a léčbě dekubitů z roku 2010. Tyto postupy budou v letošním roce upraveny dle současných vědeckých poznatků a poté přeloženy do češtiny.

 

Hlavní sestra České republiky a České asociace sester podporují aktivity EPUAPu, vyzývají zdravotníky, aby se do nich aktivně zapojili a ve své praxi používali publikované doporučené postupy.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 01.10.2013

Poslední úprava: 16.10.2014, 11:30