Odborník | Zdravotník

Statut a Jednací řád Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Příkaz ministra č. 29/2018, kterým se vydává Statut a Jednací řád Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Příkaz nabývá účinnosti 1. října 2018.

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 07.06.2011

Poslední úprava: 08.10.2018, 8:50