Odborník | Zdravotník

Spuštění nového webového portálu k dekubitům (proleženinám)

 

Dnem 1. 2. 2015 byl spuštěn webový portál dekubity.eu. Jedná se o realizaci výstupu z kulatých stolů k problematice dekubitů, které organizovala Hlavní sestra České Republiky  v rámci mezinárodní akce STOP dekubitům na výzvu Evropského poradního panelu pro prevenci dekubitů (EPUAP). Portál poskytuje informace pro laickou veřejnost a zdravotnické pracovníky, kteří zde naleznou základní evropská doporučení k prevenci, ošetřování a léčbě dekubitů a další informace k mezinárodním aktivitám, vzdělávání a akcím k této problematice.

Webový portál je otevřený všem námětům, podnětům  a informacím, které je možné zasílat na email:  dekubity@nconzo.cz.

Garantem portálu je Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR) a Česká asociace sester (ČAS). Portál je podporován Ministerstvem zdravotnictví České republiky a je spravován a provozován Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO).

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 02.02.2015

Poslední úprava: 18.01.2018, 15:06