Odborník | Zdravotník

Specializační vzdělávání jiných odborných pracovníků dle dřívějších právních předpisů

UPOZORNĚNÍ:

Vzdělávání jiných odborných pracovníků (dále jen „JOP“) ve specializačním vzdělávání podle dřívějších právních předpisů, tj. vzdělávání ve speciální průpravě pro výkon práce ve zdravotnictví nebo v pomaturitním specializačním studiu podle vyhlášky č. 77/1984 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, bylo možné ukončit podle dosavadních právních předpisů složením specializační zkoušky (atestací) pouze do konce roku 2009 (viz. ustanovení § 96 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů).
 

JOP, kteří byli zařazeni do speciální průpravy či pomaturitního specializačního studia podle dřívějších právních předpisů a nestihli složit atestaci do konce roku 2009, musí k atestační zkoušce prokázat splnění podmínek platného příslušného vzdělávacího programu v daném oboru.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 03.10.2012

Poslední úprava: 25.04.2014, 11:40