Odborník | Zdravotník

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie

 

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 20. 9. 2018 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie včetně Metodiky dotačního řízení, která upřesňuje podmínky pro získání dotace na podporu specializačního vzdělávání a dále určuje postup při poskytování dotací a vypořádání finančních prostředků se státním rozpočtem prostřednictvím ústředního orgánu státní správy pro žadatele o dotace ze státního rozpočtu.

V souladu s Metodikou pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie zveřejňujeme v příloze seznam úspěšných žadatelů.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 03.12.2018

Poslední úprava: 19.12.2018, 14:39