Odborník | Zdravotník

Rozhodnutí o výsledku hodnocení Průběžných zpráv projektů za rok 2009


Z celkových 399 Průběžných zpráv projektů bylo doporučeno 398 projektů k pokračování v jejich řešení.


U jednoho projektu bylo rozhodnuto Ministerstvem zdravotnictví o zastavení jeho financování a to na vlastní žádost řešitele (Vědecká rada IGA MZ rozhodla zastavit: projekt – NS 10593, jehož řešitel požádal o zastavení projektu z důvodu navýšení cen u dodavatele).

Rozhodnutí o zastavení poskytování účelové podpory nabývá platnosti dnem podepsání dodatku ke smlouvě, vyhotoveného na základě Průběžné zprávy projektů 2009.

Řešitel projektu, který byl z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zastaven, obdrží písemné vyrozumění společně s dalšími informacemi o následném postupu (Průběžné zprávy, vrácení finančních prostředků apod.).

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.09.2010

Poslední úprava: 29.09.2010, 13:20