Odborník | Zdravotník

Rok 2020 označen Rokem sester a porodních asistentek

 

Dne 30. ledna 2019 Výkonná rada Světové zdravotnické organizace (WHO) na svém 144. zasedání označila rok 2020 za "Rok sestry a porodní asistentky" na počest 200. výročí narození Florence Nightingale. Tento návrh bude nyní předložen členským státům a projednán na 72. zasedání Světového zdravotnického shromáždění (WHA – World Health Assembly).

https://www.who.int/hrh/news/2019/2020year-of-nurses/en/

V roce 2020 lze očekávat spoustu aktivit zaměřených na ošetřovatelství a porodní asistenci. Světový den zdraví (7. dubna 2020) a 73. Světové zdravotnické shromáždění WHO (květen 2020) budou pravděpodobně představovat témata týkající se ošetřovatelství a porodní asistence. Plánované 9. fórum GCNMO (Government Chief Nursing and Midwifery Officers) a setkání 8. triády v roce 2020 se zaměří na zprávy, jak mohou využít výsledky pro politiky dialogu o ošetřovatelství a porodní asistenci na 73. Světového zdravotnického shromáždění WHA.
 

Sestry a porodní asistentky jsou nezbytné pro dosažení všeobecného pokrytí zdraví. Sestry a porodní asistentky tvoří v mnoha zemích více než 50% zdravotnických pracovníků a také více než 50% nedostatku celosvětové pracovní síly v oblasti zdraví do roku 2030. Posílení ošetřovatelství bude mít přínos pro podporu plnění dalších cílů udržitelného rozvoje (SDG -Sustainable Development Goals), např. pro podporu rovnosti pohlaví (SDG5) nebo k hospodářskému rozvoji (SDG8).

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 31.01.2019

Poslední úprava: 31.01.2019, 15:22