Odborník | Zdravotník

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 350/2015 Sb.

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 350/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 04.01.2016

Poslední úprava: 05.01.2016, 10:13