Odborník | Zdravotník

RADIODIAGNOSTIKA - INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

zpět na Národní radiologické standardy - zde 

NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY – RADIODIAGNOSTIKA - INTERVENČNÍ RADIOLOGIE
 
Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 10/2016.

 

Těmito Národními radiologickými standardy se pro pracoviště intervenční radiologie nahrazují „Národní radiologické standardy – radiodiagnostika – Intervenční radiologie (bez diagnostických postupů nukleární medicíny)“, které byly vydány ve  Věstníku MZ č. 9/2011 (na stranách 407–437), jejichž uveřejnění proběhlo formou oznámení ve Věstníku MZ č. 8/2012.

 

                

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.02.2014

Poslední úprava: 22.12.2017, 8:51