Odborník | Zdravotník

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

 

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (dále jen „Program“) je realizován na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581 o programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku.

Realizace Programu probíhá v kapacitním a teritoriálním rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu.

Tento program od 1.9.2019 nahrazuje stávající Pilotní projekt „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“ (tzv. Projekt Ukrajina a Indie).

Program reaguje na přetrvávající nedostatek pracovníků na českém trhu práce, kdy vedle zjednodušení a zrychlení migračních postupů přináší výrazné rozšíření teritoriálního zaměření dosavadního projektu, zpřístupnění programu širšímu okruhu zaměstnavatelů či další výhody pro vysoce kvalifikované zaměstnance v procesu žádosti o pobytové oprávnění (např. nahrazení některých dokumentů písemným prohlášením). Nový program zároveň vylučuje neseriózní podnikatelské subjekty z migračního procesu a prohlubuje prvek kontroly a vyššího dohledu nad zaměstnanci, kteří na území ČR přichází vykonávat kvalifikovanou práci. Tím pomáhá snižovat bezpečnostní rizika spojená s pracovní migrací.

 

Program je určen:

 • pro nově najaté zaměstnance, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 1 – 3 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru včetně zdravotnictví;
 • pro subjekty působící alespoň 2 roky v ČR s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), zaměstnávající alespoň 3 zaměstnance.

 

Účastníkům, kteří budou do Programu zařazeni, je garantována:

 • možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky;
 • možnost zjednodušit administrativu spojenou s podáním žádosti o pobytové oprávnění.

 

Největší rozdíly mezi pilotním projektem „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“ a Programem vysoce kvalifikovaný zaměstnanec:

 • Počet příloh žádosti je redukován z původních deseti příloh na současných šest příloh. Pokud bude již zařazený zaměstnavatel žádat o zařazení dalších uchazečů o zaměstnání v období 1 roku od zařazení, bude dostačující zaslat jen dvě přílohy (přílohy č. 5-6).
 • Informace o zařazení do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec bude žadateli (zaměstnavateli) zaslána pouze prostřednictvím emailu (na e-mail kontaktní osoby, uvedené v žádosti). Výběr tedy kontaktní osoby je proto velmi důležitý.
 • Žadatelem (zaměstnavatelem) zvolená kontaktní osoba bude oslovena příslušným zastupitelským úřadem ohledně stanovení termínu pro zařazeného uchazeče o zaměstnání k podání žádosti o zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Tato kontaktní osoba neprodleně předá informaci ohledně termínu na zastupitelském úřadě uchazeči o zaměstnání. Ten se musí ve stanoveném termínu dostavit na příslušný zastupitelský úřad.

 

Žádosti o zařazení do Programu zpracovává v případě zdravotnického personálu Ministerstvo zdravotnictví. Na účast v Programu není právní nárok. Bližší informace k Programu spolu se všemi potřebnými dokumenty naleznete níže jako přílohy této zprávy.

 

Žádost o zařazení do Programu ve formátu Excel a požadované přílohy ve formátu s příponou .pdf se zasílají na email: programzdravotnictvi@mzcr.cz

 

Kontaktní osoby:

 • Informace pro nelékařská zdravotnická povolání poskytuje:

  Ing. Bc. Kateřina Přibylová,  e-mail: katerina.pribylova@mzcr.cz, telefon: 543 559 553

  Ing. Miroslava Mudrlová, e-mail: miroslava.mudrlova@mzcr.cz, telefon: 543 559 557

 • Informace pro povolání lékaře, zubní lékaře a farmaceuty poskytuje:

           Mgr. Táňa Gorská, e-mail: tana.gorska@mzcr.cz, telefon: 224 972 968

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.08.2019

Poslední úprava: 29.11.2019, 13:42