Odborník | Zdravotník

Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů


Dotační program MZ ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) – odbor regulace cen a úhrad vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů.

V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit „Žádost o poskytnutí státní dotace“ právnické nebo fyzické osoby které plánují poskytovat nebo začali poskytovat v předchozích 3 měsících před podáním Žádosti zdravotní služby v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno. Bližší informace a podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v přiložené Metodice.

V případě dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:
Ing. Lenka Doischerová
MZ ČR
Odbor regulace cen a úhrad
tel.: 224 972 338
E-mail: lenka.doischerova@mzcr.cz 

Nebo v případě nezastižení kontaktujte:
Ing. Irena Drugdová
MZ ČR
Odbor regulace cen a úhrad
tel.: 224 972 462
E-mail: irena.drugdova@mzcr.cz

 

UPOZORNĚNÍ:

DNE 1. 3. 2019 DOŠLO K AKTUALIZACI DOTAČNÍHO PROGRAMU.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 06.04.2016

Poslední úprava: 18.04.2019, 8:18