Odborník | Zdravotník

Přípustné kombinace funkce a formy léčebné péče

Přípustné kombinace funkce a formy léčebné péče

  Funkce služby
Preventivní Léčebná Rehabilitační Ošetřovatelská Paliativní Lékárenská Konzultační Ostatní
Forma slupl kolektivní x             x
ambulantní x x x x x x   x
jednodenní   x x x x     x
hospitalizační   x x x x     x
domácí   x x x x     x
nerozlišená             x  

Pro praktické potřeby kategorizace potřebujeme jemnější rozlišení v obou osách, zde použijeme agregáty funkce a odbornosti, abychom vytvořily novou dimenzi „typ“ zdravotní služby. Agregáty jsme vytvořily tak, aby postihovaly takové obory a funkce, které se výrazněji odlišují od ostatních, či které je zapotřebí sledovat ze statistických důvodů.

Kombinaci obou dimenzí, včetně návrhu shluků funkcí a odborností do „typů“ služeb jako nové dimenze ilustrují následující tabulky. (Poznámka: Pro zjednodušení jsme v tabulce neodlišovali shodné funkce individuální a kolektivní zdravotní péče)

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 19.11.2008

Poslední úprava: 19.11.2008, 17:11