Odborník | Zdravotník

Pracovní skupina pro řešení problematiky související se vzděláním a poskytováním ošetřovatelské péče v oboru anesteziologie


Dne 4. 9. 2018 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA, uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro řešení problematiky související se vzděláním a poskytováním ošetřovatelské péče v oboru anesteziologie. Hlavní témata, kterými se pracovní skupina zabývala, byla:

  • možné zdroje financování observační studie, která by měla za cíl zmapovat činnosti anesteziologických sester,
  • úprava specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče,
  • navýšení kompetencí sester v anesteziologii.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 07.09.2018

Poslední úprava: 14.09.2018, 10:55