Odborník | Zdravotník

Pracovní skupina pro nelékařská povolání


Dne 6. 9. 2018 za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA se uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro nelékařská povolání. Hlavní témata, kterými se pracovní skupina zabývala, byla:

  • kvalifikační příprava na výkon povolání farmaceutický asistent,
  • kompetence všeobecných sester.

 

Pracovní skupina se shodla, že v současné personální situaci v oblasti nelékařských pracovníků se nebude zabývat návrhy na navýšení kompetencí sester.

Členové pracovní skupiny obdrží na vědomí a uplatnění případných připomínek:

  • připravovanou novou koncepci ošetřovatelství,
  • návrhy připravovaných národních ošetřovatelských standardů,
  • kvalifikační standardy přípravy na výkon zdravotnického povolání v nelékařských oborech.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 07.09.2018

Poslední úprava: 14.09.2018, 10:55