Odborník | Zdravotník

Pozvánka na sympozium a 5. Kulatý stůl


5. Kulatý stul s názvem „Systém prevence, monitorování a léčby dekubitu v České republice“, proběhne v Brně dne 11. listopadu 2017 pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky a s odbornou garancí Mgr. Alice Strnadové, MBA, hlavní sestry ČR a ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví ČR. Více informací naleznete v pozvánce.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.07.2017

Poslední úprava: 18.07.2017, 13:23