Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Povolení k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky na dobu určitou


Ministerstvo vydá povolení k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky na dobu určitou s vymezením činností, které lze v rámci tohoto povolení vykonávat, cizím státním příslušníkům nebo občanům České republiky, kteří získali odbornou způsobilost nebo specializovanou způsobilost mimo země EU a jsou do České republiky zváni
a) k předávání odborných a praktických zkušeností, nebo
b) z důvodu provedení jednorázových lékařských výkonů v rámci vyžádaného konzilia, nebo
c) nabývat odborné a praktické zkušenosti a dovednosti formou stáží a výměnných praxí.
 


 

Od 1.10.2010 bude možné podávat žádosti také přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (dále jen „EZP“). Bližší informace naleznete ZDE. Vzor žádosti naleznete na konci této stránky, příp. z odkazu na aplikaci EZP (EZP - přehled všech žádostí).

Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP:
1. vyplnit žádost v aplikace a uložit ji

2. stáhnout žádost pro tisk

3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat

4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost

5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu uvedenou na žádosti

Manuál (uživatelskou příručku) k aplikace EZP je možné stáhnout ve formátu *.PDF na tomto odkazu.

 

Žádost – EZP

V příloze naleznete Informace o povolení k výkonu zdravotnického lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, kteří získali odbornou nebo specializovanou způsobilost mimo země EU a jsou do  České republiky zváni a Žádost o povolení výkonu zdravotnického povolání na dobu určitou dle § 36.
 

Kontaktní osoby:

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.02.2008

Poslední úprava: 12.06.2017, 10:01