Odborník | Zdravotník

Porovnání datových sad v oblasti hospitalizační péče

Základní datové elementy využívané v datových rozhraních vybraných zemí v oblasti hospitalizační péče jsou přehledně shrnuty v tabulce.

Datové rozhraní nemocniční péče Země využívající datový prvek
Kombinace hlavních datových prvků ze všech systémů Popis Slovinsko Austrálie Německo Nordické země
Poskytovatel          
Identifikace poskytovatele Identifikace zdravotnického zařízení (nemocnice) x x x x
Demografické údaje          
Identifikátor pacienta Unikátní identifikátor pacienta (rodné číslo, číslo pojištěnce či jiný identifikátor) x x x x
Datum narození u novorozenců také čas narození x x x  
Pohlaví muž/žena/neznámé x x x x
Rodinný stav svobodný, ženatý, vdova/vdovec, jiný, neznámý, rozvedená/rozvedený x      
Trvalé bydliště pacienta Geografický kód locality x x x  
Dosažené vzdělání pacienta akademické postgraduální, vysokoškolské, středoškolské s maturitou, středoškolské, základní, nedokončené základní, neznámé x      
Zaměstnanecký stav Kódovaná položka dle číselníku x x    
Ekonomický sektor plátce zdravotního pojištění Kódovaná položka dle číselníku x      
Epizoda          
Číslo případu Číslo případu/číslo zdravotní dokumentace x x x x
Typ péče akutní léčebná, rehabilitační, ošetřovatelská, paliativní, novorozenecká, psychogeriatrická, jiná x x   x
Specializace lékaře Specializace lékaře, který stanovil hlavní diagnózu x      
Hlavní diagnóza Kódovaná položka dle číselníku ICD (10, 10-AM, 9) x x x x
Pužitá verze ICD       x  
Příznak nařízené psychiatrické léčby 1 - nedobrovolná léčba, 2- dobrovolná léčba, 9 - nesděleno/neznámé (pouze u psychiatrické péče)   x    
Opakovaný příjem   x      
Předpokládaná forma péče 1 - jednodenní péče, 2 - celodenní (vícedenní) péče   x    
Počet dní na ICU počet dní intenzivní péče na ICU (JIP) x   x  
Předpokládaný zdroj financování péče Veřejné pojištění, privátní pojištění, přímá platba, jiný x x    
Počet dní na propustce Počet dní, který pacient strávil v průběhu epizody mimo vykazující zdravotnické zařízení x x x  
Počet dialýz v průběhu epizody       x  
Mechanická podpora dýchání Kódováno v KSP x x x  
Amount of reimbursement Cena za poskytnutou péči x   x x
Epizoda zdravotní péče - počet psychiatrických dnů péče Počet dnů psychiatrické péče na specializovaném psychiatrickém oddělení v rámci případu   x    
Zdravotní pojišťovna/pojištění   x   x  
Začátek pre-akutní péče Datum     x  
Počet dní pre-akutní péče       x  
Ukončení post-akutní péče Datum     x  
Počet dní post-akutní péče       x  
Počet dní v jiném typu péče Viz Typ péče     x  
Příjem          
Datum přijetí

 

x x x x
Odkud byl pacient přijat RZP, praktický lékař, překlad, z domácího ošetření, bez doporučení atp. x x    
Indikace urgentnosti při přijetí   x x x  
Hmotnost při přijetí pouze u novorozenců (v některých systémech vyjádřeno kódem výkonu) x x x x
Úraz - typ aktivity Kódovaná položka dle číselníku   x    
Úraz - příčina úrazu Kódovaná položka dle číselníku   x    
Úraz - místo vzniku úrazu Kódovaná položka dle číselníku   x    
Přijímající oddělení Kód oddělení     x  
Propuštění          
Datum propuštění   x x x x
Cíl překladu/propuštění a důvod překladu propuštěn domů, přeložen do jiné nemocnice, přeložen do následné péče, do domácí péče či pečovatelského domu, přeložen k rehabilitaci v jiné nemocnici, odešel z vlastního rozhodnutí, statistický překlad, zemřel, jiný x x x x
Propouštějící oddělení Kód oddělení     x  
Identifikátor zařízení kam byl přeložen Identifikace zdravotnického zařízení (nemocnice) x      
Epizoda - detail          
Vedlejší diagnózy Seznam kódů vedlejších diagnóz x x x x
Klinické procedury Seznam provedených procedur x x x x
Chirurg provádějící výkon Kód poskytovatele (vázáno k proceduře)     x  
Anesteziolog provádějící výkon Kód poskytovatele (vázáno k proceduře)     x  
Porodní asistentka Kód poskytovatele (vázáno k proceduře)     x  

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 19.11.2008

Poslední úprava: 19.11.2008, 19:10