Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2017 – projekty AZV – DŮLEŽITÁ ZMĚNA!

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje informovat příjemce účelové podpory, že dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), na základě které dochází ke změně pravidel k finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu u projektů výzkumu, vývoje a inovací. Na základě této skutečnosti prosíme příjemce účelové podpory, aby zatím nezasílali na účet Ministerstva zdravotnictví vratky nespotřebovaných prostředků z projektů AZV, jak bylo uvedeno v pokynech rozeslaných dopisem ze dne 18. 12. 2017. V brzké době Vás budeme informovat o dalším postupu v rámci finančního vypořádání za rok 2017.

Děkujeme za pochopení.

Kontakty:
Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10, info@azvcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení VLP/1, Mgr. Lenka Krafková,  Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, e-mail: veda@mzcr.cz  

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 19.12.2017

Poslední úprava: 12.01.2018, 9:14