Odborník | Zdravotník

Oznámení změny v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa pro rok 2009“

Oznámení změny v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa pro rok 2009“

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa pro rok 2009“. Tyto změny je třeba Ministerstvu zdravotnictví, odboru Vzdělávání a vědy, hlásit prostřednictvím formuláře „Žádost o schválení změny_RM 2009“, která je přílohou tohoto článku. Ministerstvo zdravotnictví změny posoudí a vydá stanovisko, a to formou změnového Rozhodnutí nebo Oznámení o akceptování / neakceptování změny.

Vyplněný formulář prosím zasílejte na adresu administrátora dotačního programu  - firmu GHS

                                                        Global Health Service, s.r.o.

                                                        Šultysova 728/11

                                                        169 00 Praha 6 - Břevnov

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 07.12.2009

Poslední úprava: 01.04.2010, 15:31