Odborník | Zdravotník

Oddělení akreditací - VLP / 2

Pávková Kateřina, Mgr.
vedoucí oddělení
akreditace vzdělávacích programů, tajemnice akreditační komise oboru Všeobecné praktické lékařství

224 972 866

Nováková Ivana, Ing.
akreditace vzdělávacích programů, tajemnice akreditačních komisí specializačních (specializované výcviky) a nástavbových oborů

224 972 934

Fafílková Alena, MgA.
akreditace vzdělávacích programů, tajemnice akreditačních  komisí specializačních (specializované výcviky) a nástavbových oborů

224 972 649

Merková Zdeňka, Mgr.
akreditace vzdělávacích programů pro praktickou část aprobační zkoušky, tajemnice akreditačních komisí pro praktickou část aprobační zkoušky

224 972 585

Hrochová Petra, Mgr.
akreditace základních kmenů, započítávání praxe na neakreditovaném pracovišti

224 972 965

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.03.2017

Poslední úprava: 19.06.2019, 8:42