Odborník | Zdravotník

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

zpět na Národní radiologické standardy - zde 

NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY – NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA


Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 2/2016.

Těmito Národními radiologickými standardy se pro pracoviště intervenční kardiologie nahrazují „Národní radiologické standardy – nukleární medicína", které byly vydány ve  Věstníku MZ č. 9/2011, jejichž uveřejnění proběhlo formou oznámení ve Věstníku MZ č. 8/2012.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 26.02.2014

Poslední úprava: 09.03.2018, 11:12