Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Novela nařízení vlády č. 463/2013Sb., o seznamech návykových látek


Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že nařízením vlády č. 46/2017 Sb. bylo novelizováno nařízení vlády 463/2013 Sb.,o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády   č. 243/2015 Sb.

Většina zařazovaných látek, s výjimkou lisdexamfetaminu, fenterminu a fenazepamu, jsou syntetické drogy, které nemají průmyslové ani terapeutické využití. Lisdexamfetamin byl zařazen a  fentermin  přeřazen  mezi návykové látky do přílohy č. 5  nařízení vlády . Tento krok bude mít u léčivých přípravků s obsahem fenterminu (Adipex retard) nebo lisdexamfetaminu  (Elvanse) za následek změnu režimových opatření při zacházení s těmito léčivými přípravky. Jejich výdej tak bude nově vázán pouze na recept nebo žádanku označenou modrým pruhem.

Toto nařízení nabývá  účinnosti  dnem 1. března 2017, s výjimkou zařazení lisdexamfetaminu a přeřazení fenterminu, které nabývají účinnosti dnem 1. května 2017.

Přehled nově zařazených a přeřazených návykových látek najdete zde.

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.02.2017

Poslední úprava: 28.02.2017, 10:30