Odborník | Zdravotník

Nepřehlédněte – upozornění na změnu zasílání dokumentů


Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání upozorňuje poskytovatele zdravotních služeb, kteří získali dotaci v rámci Dotačního programu Rezidenční místa pro nelékařské obory, na změnu ohledně zasílání písemných rozhodnutí a stanovisek.

Od 1. 1. 2017 budou uvedené dokumenty  Ministerstva zdravotnictví na základě  zákona č. 300/2008 Sb., O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů  zasílány datovou schránkou.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 12.01.2017

Poslední úprava: 13.01.2017, 9:56