Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Národní akční plán prevence dětských ůrazů

V současné době probíhá příprava  ustavení Národního registru dětských úrazů a zakotvení tohoto národního registru v zákoně o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.  Do doby platnosti tohoto zákona bude sběr úrazových dat realizován pilotně v rámci plnění příslušného projektu Fakultní nemocnice Brno, který byl  předložen Ministerstvu zdravotnictví  v rámci dotačního programu „Péče o děti a dorost“ na rok 2008.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.06.2008

Poslední úprava: 06.04.2010, 11:27