Odborník | Zdravotník

Ministerstvo zdravotnictví vede intenzivní jednání v rámci Pacientské rady o budoucí podobě úhrad zdravotnických prostředků


Ministerstvo zdravotnictví plní slib ministra Adama Vojtěcha a v průběhu přípravy paragrafového znění budoucí právní úpravy kategorizace a úhradové komunikace vede velmi otevřená a detailní jednání se zástupci pacientských organizací v rámci Pacientské rady MZ. Za tímto účelem vznikla speciální pracovní skupina, jejíž první jednání se uskutečnilo ve středu 10. 1. 2018. Zástupci ministerstva na jednání shrnuli dosavadní vývoj přípravy novely zákona o veřejném zdravotním pojištění i výsledky prosincového jednání se zástupci odborné veřejnosti. Poté byla prezentována současná podoba tezí budoucí úhradové regulace. Největší část jednání byla věnována podrobné diskuzi s členy Pacientské rady MZ a dalšími zástupci pacientů. Debata byla velmi konstruktivní a přátelská. Výsledkem jednání je jak důkladná zpětná vazba ohledně priorit pacientů, tak jednoznačný příslib ministerstva, že intenzivní dialog bude pokračovat po celou dobu probíhajícího legislativního procesu. Zástupci Pacientské rady MZ se zúčastní i nebližšího jednání ministerstva se zástupci odborné veřejnosti.

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 12.01.2018

Poslední úprava: 16.01.2018, 12:35