Odborník | Zdravotník

Mezinárodní sesterské organizace

1. Mezinárodní rada sester (ICN – International Council of Nurses)

ICN.gif

Rok založení: 1899

Sídlo: Ženeva, Švýcarsko

Členové: 128 zemí (http://www.icn.ch/addresslist.htm)

Cíl: Reprezentovat ošetřovatelství, podporovat růst profese a celoživotní vzdělávání a ovlivňovat zdravotnickou politiku; zabývá se třemi klíčovými oblastmi – praxí profesionálů, regulací a společenskoekonomickým zabezpečením.

Web: http://www.icn.ch/

 

2. Pracovní skupina evropských sester pro výzkum (WENR – Workgroups of European Nurses Researches)

Wenr.jpg 

Rok založení: 1978

Sídlo: Utrecht, Holandsko

Členové: Reprezentanti národních sesterských organizací

Cíl: Organizovat spolupráci sester zabývajících se výzkumem, podporovat výzkum a ovlivňovat národní zdravotnické politiky a tím i tu Evropskou.

 

3. Evropská federace sester (EFN – European Federation for Nursing Associations), původně Stálý výbor sester při EU (PCN – The Standing Committee of Nurses of the EU)

 EFN.jpg

Rok založení: 1971,v roce 2004 transformace na EFN

 

Sídlo: Brusel, Belgie Členové: Národní sesterské organizace v Evropě

 

Cíl: Podpora a ochrana sester a jiných ošetřovatelských profesí v rámci EU prostřednictvím lobování v institucích EU. Vydávání zásadních doporučení pro ošetřovatelství včetně požadavků na kvalifikační přípravu sester v členských zemích s cílem dosahovat vysoké a vzájemně srovnatelné úrovně jejich vzdělání, které umožní volný pohyb pracovních sil.

 

Web: http://www.efnweb.org/

 

 

4. Evropská onkologická sesterská společnost (EONS – European Oncology Nursing Society)

 

EONS.jpg

Rok založení: 1984
 
Sídlo: Brusel, Belgie
 
Členové: 50 sesterské onkologické společnosti v Evropě; reprezentující sestry z 25 zemí
 
Cíl: Propagovat a podporovat rozvoj zdravé společnosti především díky ovlivňování, výzkumu a vzdělávání v oblasti onkologie. EONS se věnuje vzdělávání sester pozornost od 80. let.
 
 

 

5. Evropská skupina pro transplantaci kostní dřeně (EMBT – The European Group for Blood and Marrow Transplantation)

 EBMT.jpg

Rok založení: 1974
 
Sídlo: Maastricht, Holandsko
 
Členové: Mezinárodní transplantační centra
 
Cíl: Propagovat všechny aspekty spojené s transplantací homeopoetických buněk; podporovat výzkum, vzdělání, standardizaci, kontrolu kvality a akreditaci pro procedury transplantace. Web: http://www.ebmt.org/ V rámci Národní skupiny sester existuje Skupina pro střední Evropu s kontaktní osobou sídlící v Plzni.
 
 
 

6. Mezinárodní asociace pro společné evropské ošetrovatelské diagnozy, zákroky a výsledky (ACENDIO - Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes)

 

acendio.gif 

 
Rok založení: 1995
 
Sídlo: Dublin, Irsko Členové: Sestry
 
Cíl: Podpořit rozvoj profesionálního ošetřovatelského jazyka, dále pak vytvoření evropské sítě pro zdravotní sestry zainteresované ve tvorbě společného jazyka popisujícího výkon ošetřovatelské práce.
 
 

 

7. Světová zdravotnická organizace (WHO– Wolrd Health Organisation)

 

WHO.jpg

 
Rok založení: 1948
 
Sídlo: Ženeva, Švýcarsko
 
Členové: Členové OSN se mohou stát členy WHO. Nyní 193 zemí.
 
Cíl: Hlavními směry činnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče Web: http://www.who.int/en/ 8. Evropská regionální centrála WHO (WHO Regional Office for Europe) Sídlo: Kopenhagen, Dánsko Členové: 53 států
 
 
Odkazy týkající se ošetřovatelství:
 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.02.2009

Poslední úprava: 25.07.2018, 14:47