Odborník | Zdravotník

Mezinárodní konference na téma „Vzdělávání sester 30 let poté“ na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy


Dne 29.11.2019 uspořádala 3. LF UK mezinárodní konferenci na téma „Vzdělávání sester 30 let poté“. Po úvodních slovech pana ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a dalších hostů, byl slavnostně předán pamětní list 3. LF UK paní doc. Martě Staňkové, in memoriam, za celoživotní přínos oboru Ošetřovatelství. V odborné části programu vystoupil na téma proměny profesního vzdělávání předseda Asociace SZŠ a VOZŠ PhDr. Karel Štix. O posílení postavení všeobecných sester v systému zdravotní péče hovořila Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských oborů, hlavní sestra ČR. O tom, jak probíhá vzdělávání v zahraničí, konkrétně v Německu, informovala dr. Julia Köppen z TU Berlín. V rámci konferenci zazněl i pohled zaměstnavatelů, hlavních sester nemocnic a lékařů.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 05.12.2019

Poslední úprava: 05.12.2019, 13:14