Odborník | Zdravotník

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018 – nelékařské zdravotnické obory


Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60a odst. 9 věta druhá zákona č. 96/2004 SB., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání) ve znění pozdějších předpisů.

 

Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2018, včetně počtu vypsaných rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání pro rok 2018.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.12.2017

Poslední úprava: 11.01.2019, 15:15