Odborník | Zdravotník

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2017 – nelékařské zdravotnické obory

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60a odst. 9 věta druhá zákona č. 96/2004 SB., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání) ve znění pozdějších předpisů.

 

Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2017, včetně počtu vypsaných rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání pro rok 2017.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.12.2016

Poslední úprava: 08.02.2017, 12:03