Odborník | Zdravotník

Metodika pro přidělování dotací organizacím v přímé řídící působnosti (aktualizace 2016)

Ministerstvo zdravotnictví, zajišťuje ve své působnosti v souladu s § 9 a 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,  připravenost na řešení krizových situací. Z rozpočtové kapitoly vyčleňuje finanční prostředky na zajištění přípravy na řešení krizových situací. Finanční prostředky slouží k financování krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví a organizací v jeho přímé řídící působnosti s cílem zajistit jejich akceschopnost a připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací, včetně provádění taktických a prověřovacích cvičení. Pro přidělování účelově vázaných finančních prostředků byla vydána aktualizovaná metodika, která je závazná pro všechny žadatele o dotaci (viz příloha).

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 11.08.2016

Poslední úprava: 11.08.2016, 14:04